Novium Consulting

Laatst bijgewerkt: 04/01/2024

1. Inleiding

Welkom bij Novium Consulting. Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van onze interne bemiddelingsdiensten onder Nederlands recht. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Servicebeschrijving

Novium Consulting biedt interne bemiddelingsdiensten aan, waarbij kandidaten worden gekoppeld aan klantorganisaties.

3. Vergoeding en betaling

a. De service fee is een percentage van de totale vergoeding van de kandidaat voor het eerste jaar, inclusief basissalaris en gegarandeerde bonussen. De vergoeding hangt af van de functie en de anciënniteit.

b. Betaling is verschuldigd binnen 30 dagen na de startdatum van de kandidaat.

c. Facturen worden uitgeschreven zodra de kandidaat het werkaanbod accepteert.

4. Vervangingsgarantie

Als een kandidaat binnen 90 dagen na de startdatum vertrekt of wordt ontslagen, bieden we één vervangende zoekopdracht aan zonder extra kosten, onder de hierin beschreven voorwaarden.

5. Vertrouwelijkheid

Alle informatie over klanten en kandidaten wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en wordt niet openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming.

6. Aansprakelijkheid

Onder Nederlands recht beperkt Novium Consulting haar aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onze diensten, behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van Nederlandse rechtbanken.

8. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Het blijven gebruiken van onze diensten na wijzigingen betekent acceptatie van de nieuwe voorwaarden.

9. Aanvaarding van voorwaarden

Gebruik van onze diensten betekent acceptatie van deze voorwaarden.

10. Contactgegevens

Voor vragen over deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@Novium-consulting.com .